องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี เลขที่ 71/3 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทรศัพท์ : 077-538143 , 077-538004 โทรสาร : 077-538-004 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dansawi.go.th

นายสมชาติ เชาวนะปัญจะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

นายธานินทร์ ประดับการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

  • วิสัยทัศน์

    “ตำบลน่าอยู่ ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ สู่วิถีชุมชนพอเพียง”

ข่าวสารชาวอบต.ด่านสวี

กิจกรรมชาวอบต.ด่านสวี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

ท่องเที่ยว อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
7 กุมภาพันธ์ 2567

ผลิตภัณฑ์ตำบล

พี่น้อง อบต.ด่านสวี เราดูแล

11
หมู่
5,178
ประชากร
39.5
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)