งานประเพณีสงกรานต์ 2555‏ [อ่าน : 1620 ]
ทั้งหมดคลิ๊ก
 
 
อบต.ด่านสวี องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี จังหวัดชุมพร อ.ด่านสวี
วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี " ตำบลน่าอยู่ ท่องเที่ยวแหล่งรู้ สู่วิถีชุมชนพอเพียง "
 
 

          ตำบลด่านสวี เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกส่วนหนึ่งของอ่าวไทย และอยู่ติดกับพื้นที่ราบภูเขาส่วนใหญ่ เมื่อหลายสิบปีมาแล้วตำบลนี้เคยเป็นที่ตั้งด่านศุลกากร โดยใช้สถานที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากร มีตำนานเล่าว่า ด่านบ่อคามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่บ่อหนึ่ง นัยว่าน้ำในบ่อนี้คันมาก ราษฎรไม่สามารถใช้น้ำในบ่อนี้ได้เลย ชาวบ้านจึงเรียกบ้านแห่งนี้ว่า "บ้านบ่อคัน" พร้อมได้เกิดลายแทงข้าง ๆ กับบ่อน้ำนี้มีข้อความซึ่งแปลได้ว่าหากผู้ใดแก้ลายแทงได้ จะได้ทรัพย์สมบัติมีค่าเป็นของโบราณกลับไป ลายแทงนี้ได้พูดกันในหมู่บ้านชาวบ่อคัน และได้ล่วงรู้ไปถึงเมืองเหนือ (กรุงศรีอยุธยาสมัยนั้น) จึงมีคนทราบข้อความในลายแทงนี้ คนผู้นั้นได้นำเด็กมาด้วย เมื่อมาถึงบริเวณบ่อน้ำซึ่งเรียกว่า "บ่อคัน" ก็ได้จุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งบ่อน้ำนี้ เมื่อทำพิธีเสร็จก็ให้เด็กมองดูลงไปในบ่อน้ำนั้น ชายผู้นั้นก็ใช้ดาบฟันคอเด็กขาดตกลงไปในบ่อคัน ทำให้น้ำในบ่อแห้งลงทันที ปรากฎว่าเมื่อน้ำแห้งก็มองเห็นทองคำมากมาย ในตอนนี้ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "บ้านบั่นคอ" และเรียกกันอยู่ระยะหนึ่ง เนื่องจากชื่อบ้านบั่นคอเป็นชื่อที่น่ากลัวมาก จึงเกิดแรงดลบันดาลใจให้ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อเรียกบ้านเสียใหม่ โดยเรียกว่า "บ้านบ่อคา" และได้เรียกชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน และบ้าน
บ่อคาก็เป็นที่มาของด่านศุลกากรและเป็นที่ตั้งของตำบลมาก่อน ทางราชการจึงได้เรียกชื่อตำบลนี้ว่า "ตำบลด่านสวี" หมายถึง ตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรของอำเภอสวี

อบต.ด่านสวี องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี จังหวัดชุมพร อ.ด่านสวี
 
                                                                                                      ทั้งหมดคลิ๊ก

 
      
clip ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในไร่ บ้านเสียบญว โดย webmaster เมษายน 05, 2018, 08:23:35 AM
clip ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำและวาวท่อ ค.ส.ล.ถนนลูกรังสายบ้านเสียบญวน โดย webmaster เมษายน 05, 2018, 08:22:20 AM
clip ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 5 สาย โดย webmaster เมษายน 05, 2018, 08:20:16 AM
clip ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำแบบเรียงหินยาแนวถนน ค.ส.ล.สายบ โดย webmaster เมษายน 05, 2018, 08:19:24 AM
clip ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที 11 โดย webmaster เมษายน 05, 2018, 08:17:04 AM
อ่านทั้งหมด                        
clip ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการคูระบายน้ำแบบเรียงหินยาแนว ถนนคอนกรีตเสริมเ โดย webmaster มีนาคม 13, 2018, 12:24:35 PM
clip ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลสง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่าวครา โดย webmaster มีนาคม 13, 2018, 12:22:16 PM
clip ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถวิล โดย webmaster มีนาคม 13, 2018, 12:21:02 PM
clip ประกาศราคากลาง และรายละเอีบดราคากลางโครงการจัดซื้อาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดย webmaster พฤศจิกายน 01, 2017, 06:25:22 AM
clip โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 8 โดย webmaster กันยายน 28, 2017, 09:07:26 AM
อ่านทั้งหมด                        
อ่านทั้งหมด                        
   
ข้อมูลบริการ แนวข้อสอบราชการ
ค้นหาทะเบียนราษฏร์ พนักงานส่วนตำบล
ค้นหาทะเบียนชื่อ-สกุล พรบ.อบต.พ.ค.2537
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน ข้อสอบครูออนไลน์
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ ข้อสอบความรู้รอบตัว
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ ข้อสอบคอมพิวเตอร์
เสียภาษีออนไลน์ แหล่งรวมข้าราชการ/ก.พ.
แสกนไวรัสฟรี  
ค้นหารหัสไปรษณีย์  
จองตั๋วเครื่องบิน  
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์  
 
 
 
อบต.ด่านสวี,องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี,จังหวัดชุมพร,อ.ด่านสวี  
จำนวนผู้เข้าชม 5065 คน
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
อ.สวี จ.ชุมพร 86130
โทร. 077-538143 , 077-538004